Strona główna

Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"

(Galileo Galilei)

» formularz zgłoszeniowy
E-mail
Kontakt z działem:
serwis@alfine.pl
Lista usług


Usługi / wypożyczenia
ALFINE-FlowPulse
Przepływomierz bezinwazyjny z monitoringiem GSM / GPRS do cieczy "trudnych"


ALFINE-FlowPulse to zestaw ze zdalnym monitoringiem GSM / GPRS "i-SMOK" przeznaczony do stacjonarnych bezinwazyjnych pomiarów przepływu wszelkich cieczy "trudnych" płynących w rurociągach całkowicie wypełnionych. Zestaw mierzy ścieki, ciecze zawierające zanieczyszczenia, ciecze zapowietrzone i z zawirowaniami, szlamy, osady, ciecze ścierne, żrące i agresywne chemicznie.

Zasada działania wykorzystuje zjawisko Dopplera.

ALFINE-FlowPulse szafka pomiarowaCopyright © 2003-2012 "ALFINE-TIM". Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie nazwy i znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Informacje podane na stronach firmy "ALFINE-TIM" mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty komercyjnej
w rozumieniu prawa cywilnego.