Strona główna

Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"

(Galileo Galilei)

» formularz zgłoszeniowy
E-mail
Kontakt z działem:
serwis@alfine.pl
Aktualności
Zakres usług serwisowych
6.01.2017
Zapraszamy do zapoznania się z zakresem usług serwisowych firmy ALFINE-TIM.


Aktualności:

Usługi serwisowe
Słowo wstępne
Firma ALFINE jest obecna na rynku opomiarowania przepływów od ponad 25 lat.

Kadra techniczne firmy to profesjonalny zespół o wysokim i udokumentowanym wykształceniu w dziedzinie projektowania, uruchamiania i zastosowania elektronicznych urządzeń pomiarowych w zakresie: od czujnika poprzez przetwornik do komputera, ze sterowaniem procesem technologicznym włącznie.
Wiedza ta jest wzmocniona doświadczeniem zebranym z bezpośrednich uruchomień na obiektach, wymagających nierzadko indywidualnego podejścia do danej aplikacji
i stosowania wyrafinowanej zasady logiki metrologicznej w celu rozwiązania tzw. trudnych przypadków.
Na bazie powyższych atutów oferujemy naszym klientom profesjonalizm i rzetelność przy realizacji powierzonego nam zakresu prac: od pomocy w doborze urządzeń pomiarowych poprzez kompletację, dostawę, montaż/nadzór, uruchomienie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz remonty przepływomierzy i przeglądy.

Podstawowy zakres usług
Nasz podstawowy zakres usług bazuje na argumentach cytowanych powyżej oraz na naszym oprzyrządowaniu narzędziowym, dedykowanym pomiarom przepływu.

Mamy to co jest najważniejsze czyli stosowne stanowisko badawczo-rozwojowo-produkcyjne do specjalistycznych badań przepływomierzy/liczników cieczy płynących pełnym przekrojem lub grawitacyjnie otwartym kanałem. Stanowisko to jest ciągle modernizowane a tym samym z biegiem czasu zamieni się w uniwersalne czyli także na bardzo urozmaicone czy indywidualne przypadki.
Aktualne możliwości są oparte o dwie pompy o płynnej regulacji wydajności oraz o płynną regulację spiętrzenia/podtopienia w przypadku badania/skalowania liczników grawitacyjnych.

Rozpiętość uzyskiwanych prędkości wody, płynącej pełnym przekrojem, wynosi od 0,002 do 10 m/s.
Małe prędkości przepływu wody stosujemy do ustalania progu rozruchu przepływomierza.
Parametr ten jest podstawą do oceny przydatności testowanego egzemplarza nie tylko do standardowego monitorowania sieci WOD-KAN przy prędkościach od ok.0,02-0,05 m/s. Istotą badania jest objęcie sprawdzeniem prędkości znacznie mniejszych np. 0,001-0,005 m/s czyli pod kątem przydatności do wykrywania wycieków. Do takich zadań, ze względów ekonomicznych, najbardziej wskazane są przepływomierze zwane INSERTION/INLINE/SZTYCOWE/PALCOWE/HOT-TAP, które można wmontować w rurociąg pod ciśnieniem a później bez problemu pod ciśnieniem serwisować lub wymienić.
Do chwili obecnej zbadaliśmy kilka wybranych modeli takich przepływomierzy. Badaniami możemy objąć np. porównawczo 2 przepływomierze (lub więcej) równocześnie.

Prezentowane stanowisko do badań przepływomierzy pracuje w układzie zamkniętym a zatem badania mogą trwać dłuższy lub uzgodniony czas. Jest to szczególnie przydatne w przypadku kompleksowego sprawdzania czyli nie tylko weryfikacji sprawności pomiarowej, dokładności i oprogramowania nastaw lecz także sygnałów wykorzystywanych w automatyce sterowania czy monitoringu innego rodzaju, takich jak wyjście prądowe, alarmy, detektory pustej rury, wyjścia impulsowe, komunikacja cyfrowa itd...
Na tego rodzaju badania mamy ten pierwszy argument >>> jesteśmy w tym kierunku wykształceni i wyspecjalizowani.


Na bazie powyższego oferujemy
Sprawdzenie na mokro przepływomierzy w zakresie podanym w wypełnionym ZGŁOSZENIU.
Przeglądy i remonty ze sprawdzeniem na mokro z wydrukiem błędów pomiarowych.
 1. W siedzibie firmy (medium płynace = woda):
  1. Przepływomierze mediów płynących pełnym przekrojem:
   1. elektromagnetyczne: do DN 200 (opcja DN 250 i DN 300),
   2. inne: VORTEX, SWIRL, TURBINKOWE, ultradźwiękowe (kontakt z ALFINE).
  2. Przepływomierze INSERTION/INLINE/SZTYCOWE: elektromagnetyczne, Turbinkowe, Termiczne, Vortex, Doppler (kontakt z ALFINE).
  3. Przepływomierze nieinwazyjne: Ultradźwiękowe/Dopplerowskie.
  4. Liczniki do cieczy w kanałach (przepływ swobodny rurociągiem wypełnionym częściowo):
   • elektromagnetyczne liczniki ścieków (remont ze sprawdzeniem na mokro),
   • liczniki ścieków oparte o przelewy miernicze/zwężki pomiarowe z przyłączami okrągłymi np. Palmer-Bowlus,
   • inne np. dopplerowskie (kontakt z ALFINE).

    Standardowe warunki pomiarowe:
   • Medium wzorcowe = woda o temp. otoczenia
   • Odcinek prostego napływu - ok. 3m
   • Zabudowa - pozioma
   • Maks. średnica przyłącza - DN 300
   • Maks. przepływ - 120 m3/h
   • Spiętrzenie na wypływie / bez spiętrzenia
   • Opcja: z regulowanym spiętrzeniem (kontakt z ALFINE)
   • Algorytm sprawdzenia/ przebiegu badania (do uzgodnienia)
 2. Usługi wyjazdowe/polowe:
  1. Diagnozowanie/bilansowanie przepływów wody, ścieków lub cieczy innych niż woda: przepływ pełnym przekrojem lub kanałem otwartym lub mieszany.
    Pomiary:
   • W jednym punkcie lub pomiar równoczesny w kilku punktach
   • Rejestracja: Przepływ + inne na życzenie + Data/godzina/minuta/sekunda
   • Pomiary mogą być wykonane jako jednorazowa diagnoza albo z rejestracją w uzgodnionym przedziale czasu.
  2. Pomiar przepływu cieczy + pomiar ciśnienia + pomiar temp. + inna wielkość np. energia elektryczna pompy.
   Pomiary: j.w.
  3. Pomiar przepływu powietrza + ciśnienie + temp. + inna wielkość/ci np. energia elektr. sprężarki.
  4. Pomiary wielkości fizykochemicznych: mętność, zawiesina, przewodność, zawartość tlenu, inne.
   Pomiary jednorazowe lub w uzgodnionym przedziale czasu w jednym lub kilku punktach równocześnie - z rejestracją albo z transferem GPRS na serwer ALFINE.
UWAGA: Nasz standard - Stosujemy zawsze urządzenia wiarygodne, sprawdzone na mokro przed ich zastosowaniem.

UWAGA: Wystawione świadectwo sprawdzenia nie ma mocy prawnej i nie może być wykorzystane jako dowód w sprawach spornych, sądowych.Przykłady (kliknij)
Alfine - stanowisko wzorcowe

Stanowisko wzorcowe ALFINE


Zestaw CompuFlow

Zestaw CompuFlow

Zestaw MiniSonic P

Zestaw MiniSonic PCopyright © 2003-2012 "ALFINE-TIM". Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie nazwy i znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Informacje podane na stronach firmy "ALFINE-TIM" mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty komercyjnej
w rozumieniu prawa cywilnego.