Strona główna

Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"

(Galileo Galilei)

 
E-mail
Kontakt z działem:
biuro@alfine.pl
Nowe produkty
Symbol:
Nazwa: Przepływomierz bezinwazyjny do ścieków i cieczy "trudnych"

Symbol:
Nazwa: Zestaw pomiarowy "GROM K"
Aktualności
"RS-01"
wygodna rejestracja poziomu w studzienkach kanalizacyjnych

21.03.2019

NOWOŚĆ !


Już obowiązuje nowe Prawo wodne.
Jak opomiarować deszczówkę / wody opadowe, wody roztopowe?

21.01.2018

Optymalnym rozwiązaniem są zestawy pomiarowe
"GROM K" oraz "GROM W"!Dla Cukrowni ...

18.12.2017

Czujniki pH dla Cukrowni, do najtrudniejszych zadań:
ciśnienie do 6.8 bar
temperatura do +140 oC

Więcej => Pomiary pH


Wypożyczenia

27.01.2016

Wypożyczamy przepływomierze bezinwazyjne i mało inwazyjne do opomiarowania wody, ścieków, cieczy brudnych i zapowietrzonych oraz powietrza.

Oferujemy szeroki wybór modeli, doradzamy, szkolimy ...Chlor, dwutlenek chloru w wodzie

31.12.2012

Ekonomiczny zestaw pomiarowy
=> "CHLORTROL"

Chlor, dwutlenek chloru, ozon - do trzech kanałów pomiarowych, niezwykle łatwa zmiana rodzaju wielkości mierzonej!


Aktualności:

"RS-01" Innowacyjny rejestrator poziomu w studzienkach kanalizacyjnych

"RS-01" NOWOŚĆ !

RS-01 Innowacyjny Rejestrator Studzienkowy

 • rejestracja poziomu w studzienkach kanalizacyjnych
 • zasilanie z własnego akumulatora
 • nie wymaga konfiguracji nastaw w miejscu pomiaru
 • umożliwia oszacowanie wartości przepływu i ilości płynącego medium
 • przy instalacji nie jest wymagane zatrzymanie przepływu
 • łatwe przenoszenie między studzienkami
 • umożliwia przeniesienie danych do komputera.
W skład rejestratora "RS-01" wchodzą: szafka pomiarowa z osprzętem i sondą ultradźwiękową, akcesoria montażowe, mechaniczny wzorzec wysokości ze zintegrowaną poziomicą oraz ładowarka akumulatora.

Oferujemy usługi z wykorzystaniem "RS-01"
W przypadku zainteresowania => prosimy o kontakt.

Informacja techniczna"GROM K" z monitoringiem GSM/GPRS
Nowoczesne rozliczeniowe opomiarowanie ścieków, wód opadowych i roztopowych

GROM Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów
to znak firmowy ALFINE-TIM

"GROM K" jest obecnie najnowocześniejszym urządzeniem do rozliczeniowego opomiarowania przepływu ścieków w instalacjach grawitacyjnych.

„GROM K” jest zestawem pomiarowym z przelewem Palmera-Bowlusa.
Jest dostarczany w wykonaniu "PLUG & PLAY" a więc ...

 • Wystarczy zamontować i włączyć zasilanie => pomiary rozpoczynają się natychmiast!
 • Po zainstalowaniu na obiekcie nie jest potrzebna kalibracja ani ustawianie zera!
 • Nie są potrzebne specjalne kwalifikacje!

zestaw pomiarowy GROM K

Wyróżniające cechy jakich należy oczekiwać od ściekomierza / wodomierza / ściekomierza rozliczeniowego:

 1. Blokada możliwości zmiany wskazań i stanu licznika z klawiatury licznika na miejscu instalacji oraz opcjonalnie przez wykorzystanie oprogramowania transmisji cyfrowej np. GPRS.
  Dotyczy to również czynności ZEROWANIA na miejscu instalacji.
  Ta właściwość zawsze była pod nadzorem Urzędów Miar i towarzyszyła zarówno ściekomierzem / wodomierzom jak i licznikom cieczy innych niż woda.
  Stosowane w przeszłości liczniki ścieków podlegały prawnej kontroli metrologicznej jako „liczniki cieczy w kanałach otwartych” i plombowano specjalny przełącznik wewnątrz liczydła aby zablokować możliwość zmiany nastaw z poziomu klawiatury.
  Rzecz w tym, że w liczniku rozliczeniowym nie dopuszcza się żadnej możliwości zmiany charakterystyki pomiarowej poprzez jakiekolwiek działanie nie pozostawiające śladów ingerencji w wynik pomiaru.
  Jak dotąd ściekomierze nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej a zatem kwestię stosownych zabezpieczeń ustalają rozliczające się strony i zapisują je w umowie cywilno-prawnej.
  • Aktualnie, z uwagi na dwukierunkową transmisję GPRS, możliwa byłaby zdalna zmiana nastaw a więc oprogramowanie zdalnej rejestracji winno spełniać warunek „TYLKO do ODCZYTU”, tj. rozliczające się strony mogą wyłącznie odczytywać wskazania lokalne ściekomierza i wyniki zarejestrowane na serwerze.
 2. Dostarczany ściekomierz jest wzorcowany na profesjonalnym stanowisku firmy ALFINE-TIM, jest dostarczany wraz z odcinkiem napływu/wypływu i wystarczy aby został zamontowany poziomo z zachowaniem swobodnego wypływu co jest łatwe do spełnienia przez każdego wykonawcę.
  • Stosowne wytyczne klient otrzymuje bezpłatnie już na etapie projektu.
  • Należy zaakcentować, że ewentualne spiętrzenie poziomu ścieków spowoduje wzrost wskazania i na pewno „ściekodawca” nie skorzysta z tego sposobu wpływania na stan licznika ściekomierza.
 3. Po zainstalowaniu i włączeniu zasilania ściekomierz mierzy poprawnie i natychmiast pokazuje przepływ, poziom wypełnienia, zasilanie oraz stan licznika a także natychmiast gromadzi dane do wysyłki na nowoczesny i bezpieczny serwer do rejestracji i monitoringu.
 4. Wizualizacja danych ściekomierza „GROM K”, jest oprogramowana profesjonalnie a dane zarejestrowane na serwerze są dostępne (po zalogowaniu), z każdej przeglądarki internetowej „TYLKO do ODCZYTU”!
 5. Zestaw „GROM K” nie traci dokładności po zdemontowaniu a zatem może być w dowolnym czasie zdemontowany i ponownie sprawdzony NA MOKRO na stanowisku firmy ALFINE-TIM lub podobnym.

Ściekomierz „GROM K” jest wyróżniającym się urządzeniem, które spełnia wymogi stawiane urządzeniom rozliczeniowym."GROM W" - innowacyjny system mierzy wody opadowe / wody roztopowe ... bez ograniczeń

zestaw pomiarowy GROM W

zrealizowany pomiar deszczówki / wód opadowych zrealizowany pomiar deszczówki / wód opadowych

"GROM W" jest przeznaczony do mało inwazyjnego opomiarowania przepływu deszczówki, wód opadowych, wody i ścieków oczyszczonych w instalacjach grawitacyjnych, szczególnie o dużych średnicach. Na zdjęciach pokazano przykłady zrealizowanych instalacji:

 • zabudowa w rurociągu na powierzchni
 • zabudowa szczelna w studzience, w rurociągu z rur karbowanych; ta instalacja uniemożliwia przedostanie się ścieków / wody i deszczówki do przestrzeni pomiarowej z otoczenia (pola, parkingi, drogi, nielegalne spusty i inne źródła) oraz podtopienie studzienki pomiarowej / efekt gejzera.

"GROM W" jest ważnym narzędziem umożliwiającym rozliczenia opłat
za odprowadzanie wód deszczowych / opadowych i roztopowych,
zgodnie z Prawem wodnym obowiązującym od 01.01.2018 r.
 • Cena nie zależy od średnicy rurociągu.
 • Dowolny materiał rurociągu, dowolna grubość ścianki rurociągu, dowolna budowa rurociągu (rury PVC / PP, rury karbowane, rury strukturalne, kamionka, beton, żeliwo i inne).
 • Instalacja sond pomiarowych jest łatwa i szybka, nie wymaga przecinania rurociągu.
 • Po zainstalowaniu sond pomiarowych rurociąg może być zakopany!
 • Zbędne jest budowanie studni pomiarowej, co znacznie obniża koszty budowlano - montażowe.
 • Odczyt danych pomiarowych może być lokalny => w ergonomicznej szafce pomiarowej lub zdalny => w systemie monitoringu GSM / GPRS.

zrealizowany pomiar deszczówki / wód opadowych

Do realizacji pomiaru wykorzystuje się elektromagnetyczną sondę prędkości oraz ultradźwiękową lub hydrostatyczną sondę poziomu, w wykonaniu "ALFINLINE".
Przepływ jest wyznaczany na podstawie sygnałów z sond pomiarowych, w module elektronicznym z dedykowanym oprogramowaniem (prędkość x poziom x pole przekroju mokrego).

"GROM W" umożliwia odczyty poziomu cieczy płynącej w rurociągu, przepływu chwilowego, przepływu sumarycznego z danego dnia oraz przepływu sumarycznego z kolejnych dni aktualnego tygodnia.

Firma "ALFINE-TIM" oferuje dobór, kompletację, dostawę, montaż i uruchomienie na obiekcie.

Więcej w "Katalogu produktów".


WODY POWIERZCHNIOWE I OPADOWE ORAZ ŚCIEKI
PRAWNA KONTROLA METROLOGICZNA

UWAGA:
Nowe Prawo Wodne, Prawo Ochrony Środowiska
PRAWNA KONTROLA METROLOGICZNA przyrządów do
"pomiaru ilości pobranych wód powierzchniowych lub podziemnych
oraz ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi."

Komunikat GUM dotyczący prawnej kontroli metrologicznej przyrządów do pomiaru przepływu wody i ścieków

W zakresie przepływomierzy / wodomierzy, ściekomierzy / liczników do cieczy w kanałach otwartych, liczników do cieczy innych niż woda mamy za sobą bogate doświadczenie, zbierane od 25 lat:

 • Zatwierdzenia Typu przepływomierzy
 • dostawy przepływomierzy/wodomierzy z legalizacją
 • dostawy ściekomierzy uwierzytelnionych przez niemiecki Urząd Miar, które było uznane przez Główny Urząd Miar za ważne/równoważne również na terenie Polski.

Profesjonalnie poprowadzimy tematy pod kątem Prawnej Kontroli Metrologicznej liczników w kanałach otwartych i zamkniętych - do pomiaru wód roztopowych, opadowych, chłodniczych, technologicznych i ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, a także poboru wód powierzchniowych i podziemnych.

ZAPRASZAMY!

Copyright © 2003-2012 "ALFINE-TIM". Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie nazwy i znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Informacje podane na stronach firmy "ALFINE-TIM" mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty komercyjnej
w rozumieniu prawa cywilnego.