Strona główna

Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"

(Galileo Galilei)

 
Katalog
1a
GROM Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

1a1 __ GROM K
ultradźwiękowy, z przelewem Palmera-Bowlusa - ścieki, wody opadowe i inne
[1]

1a2 __ GROM W
z przepływomierzem mało inwazyjnym - wody opadowe, ścieki oczyszczone
[1]

1a3 __ GROM P
z przepływomierzem elektromagnetycznym - ścieki, wody opadowe i inne
[1]

1b
Pompowe Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

PROM | BROM
z przepływomierzem elektromagnetycznym klasycznym - ścieki, woda, deszczówka
[1]


2 Przepływomierze elektromagnetyczne

2.1 WaterMaster - do wody i ścieków [1]
2.2 ProcessMaster - do zastosowań przemysłowych [1]
2.3 HygienicMaster - dla przemysłu spożywczego [1]
2.4 AquaMaster - z zasilaniem bateryjnym [1]
2.5 MAG-SM - pomiary mediów pulsujących [1]

3.1 Dedykowane Systemy Pomiarowe / Przepływomierze bezinwazyjne
pomiar energii cieplnej

! ZDI-500-EC optymalny [1]
DSP-05-EC z rejestracją na karcie pamięci [1]
ZDI-05-EC ekonomiczny [1]

3.2 Dedykowane Systemy Pomiarowe / Przepływomierze bezinwazyjne z rejestracją

DSP-05 z kartą pamięci [1]
KZP-MINI-P z netbookiem [1]
KZP-RWI z netbookiem, ekonomiczny [1]

3.3 Przepływomierze bezinwazyjne stacjonarne

ALFINE-U3000 [1]
ZDI-05 [1]
ZDI-500 w 4 wersjach [1]
ZDI-500-VS [1]

3.4 Przepływomierze bezinwazyjne przenośne

! ExactSonic - najwyższa półka [1]
ALFINE-PF220 [1]
ALFINE-PF330 z rejestracją [1]
ZDI-RWI [1]

3.5 Przepływomierze bezinwazyjne
w monitoringu GSM / GPRS sieci wodociągowej

ZDI-500-GSM [1]

3.6 Przepływomierze bezinwazyjne do cieczy "trudnych" i ścieków (Doppler)

NOWOŚĆ ALFINE-FlowPulse [1]
NOWOŚĆ ALFINE-PFD550 [1]
NOWOŚĆ ALFINE-UFD5000 [1]
CompuFlow [1]

4 Pomiary mało inwazyjne: biogaz, powietrze, gazy, woda i ciecze

! flowtherm NT Multitalent [1]
FA - turbinkowe - powietrze, gazy, woda, ciecze [1]
TA - termiczne / masowe - powietrze, gazy [1]
VA - wirowe (vortex) - biogaz, powietrze, gazy [1]
VAR TwinPipe - powietrze w kopalniach, tunelach [1]

5 Analityka mokra

Chlor, dwutlenek chloru, ozon [1]
Gęstość, stężenie, koncentracja - SONOCON [1]
Pomiar pH [1]
Przewodność właściwa [1]
Stężenie / koncentracja [3]

6 Pomiar i rejestracja poziomu wody i ścieków


3.6 Przepływomierze bezinwazyjne do cieczy "trudnych" i ścieków (Doppler)

 »  NOWOŚĆ ALFINE-UFD5000


Specyfikacja produktu:


Przepływomierz bezinwazyjny do ścieków i cieczy "trudnych"

ALFINE-UFD5000 "ALFINE-UFD5000" firmy Micronics (Anglia) jest przeznaczony do bezinwazyjnych pomiarów przepływu wszelkich cieczy "trudnych" (ścieki, ciecze zawierające zanieczyszczenia oraz zapowietrzone), płynących w rurociągach całkowicie wypełnionych.

Zasada działania wykorzystuje zjawisko Dopplera. ALFINE-UFD5000

Pomiar odbywa się bez kontaktu z cieczą płynącą, bez przecinania lub nawiercania rurociągu, niezależnie od ciśnienia w rurociągu. Mogą być mierzone ścieki, szlamy, osady, ciecze zanieczyszczone, zapowietrzone, zawierające zawieszone cząstki stałe, lepkie, ścierne, ciecze żrące i agresywne chemicznie.

"ALFINE-UFD5000" jest przed dostawą wstępnie oprogramowany w firmie "ALFINE-TIM".

Przyrząd jest łatwy w obsłudze - w większości przypadków wystarczy wpisać tylko średnicę wewnętrzną rurociągu!

"ALFINE-UFD5000" jest świetnym przyrządem serwisowym, przydatnym przy sprawdzaniu pomp, rozruchach, okresowym sprawdzaniu instalacji i w sytuacjach awaryjnych.

"ALFINE-UFD5000" znajduje zastosowanie m.in. w przepompowniach ścieków, oczyszczalniach ścieków, przemyśle spożywczym, przemyśle chemicznym.

Cechy wyróżniające:

 • "ALFINE-UFD5000" to niska cena i krótki czas dostawy!
 • jedna sonda umożliwia pomiary w rurociągach o średnicach
  od 13 mm aż do 4.5 m!
 • prędkość przepływu w rurociągu może wynosić (0.08 ... 12) m/s
 • przepływomierz mierzy przepływ w obu kierunkach: "w przód" oraz "w tył"
 • obsługę ułatwiają: automatyczny dobór czułości oraz wbudowany moduł do kalibracji
 • wyniki pomiarów są eksponowane na czytelnym wielofunkcyjnym wyświetlaczu
 • przepływomierz jest wyposażony w programowalne izolowane wyjście prądowe 4 - 20 mA (1000 Ohm) oraz w dwa programowalne wyjścia przekaźnikowe (alarmy i/lub wyjście impulsowe)
 • warunki pracy:
  => temperatura cieczy płynącej: (-40 ... +150) oC
  => temperatura otoczenia: (-20 ... +60) oC
 • zasilanie z sieci 230 V / 50 Hz (standard) lub opcjonalnie z zasilacza 24 V DC; pobór mocy wynosi 5 W max.
 • obudowa IP 66, 188 x 278 x 150 mm, masa ok. 6.3 kg
 • OPCJE:
  => Data Logger z wyjściem USB + software
  => dodatkowe wyjścia przekaźnikowe.

Uwaga:
Zapraszamy na szkolenie "na żywo" z obsługi przepływomierza "ALFINE-UFD5000" na stanowisku badawczo - produkcyjnym, w siedzibie firmy "ALFINE-TIM".

Ciecze mierzone i zastosowania: ciecze zanieczyszczone zawierające zawieszone cząstki stałe, ciecze zapowietrzone, ścieki surowe, ścieki oczyszczone, ciecze lepkie, chemikalia, kwasy, roztwory, rozpuszczalniki, masa papiernicza, soki i koncentraty spożywcze, oleje ...

Informacja techniczna

Video => Łatwy i szybki pomiar:

W przypadku zainteresowania => prosimy o kontakt.

Uwaga:
Firma "ALFINE-TIM" oferuje pomoc w doborze aparatury pomiarowej, rejestrację przepływu i energii cieplnej, wypożyczenia, usługi pomiarowe na wskazanym obiekcie.
Kategorie: ciecze zanieczyszczone, cząstki stałe, pęcherzyki powietrza, ciecze zapowietrzone, ścieki surowe, ścieki oczyszczone, ciecze lepkie, szlamy, chemikalia, kwasy, roztwory, rozpuszczalniki, masa papiernicza, soki i koncentraty spożywcze, oleje

Copyright © 2003-2012 "ALFINE-TIM". Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie nazwy i znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Informacje podane na stronach firmy "ALFINE-TIM" mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty komercyjnej
w rozumieniu prawa cywilnego.