Strona główna

Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"

(Galileo Galilei)

 
Katalog
1a
GROM Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

1a1 __ GROM K
ultradźwiękowy, z przelewem Palmera-Bowlusa - ścieki, wody opadowe i inne
[1]

1a2 __ GROM W
z przepływomierzem mało inwazyjnym - wody opadowe, ścieki oczyszczone
[1]

1a3 __ GROM P
z przepływomierzem elektromagnetycznym - ścieki, wody opadowe i inne
[1]

1b
Pompowe Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

PROM | BROM
z przepływomierzem elektromagnetycznym klasycznym - ścieki, woda, deszczówka
[1]


2 Przepływomierze elektromagnetyczne

2.1 WaterMaster - do wody i ścieków [1]
2.2 ProcessMaster - do zastosowań przemysłowych [1]
2.3 HygienicMaster - dla przemysłu spożywczego [1]
2.4 AquaMaster - z zasilaniem bateryjnym [1]
2.5 MAG-SM - pomiary mediów pulsujących [1]

3.1 Dedykowane Systemy Pomiarowe / Przepływomierze bezinwazyjne
pomiar energii cieplnej

! ZDI-500-EC optymalny [1]
DSP-05-EC z rejestracją na karcie pamięci [1]
ZDI-05-EC ekonomiczny [1]

3.2 Dedykowane Systemy Pomiarowe / Przepływomierze bezinwazyjne z rejestracją

DSP-05 z kartą pamięci [1]
KZP-MINI-P z netbookiem [1]
KZP-RWI z netbookiem, ekonomiczny [1]

3.3 Przepływomierze bezinwazyjne stacjonarne

ALFINE-U3000 [1]
ZDI-05 [1]
ZDI-500 w 4 wersjach [1]
ZDI-500-VS [1]

3.4 Przepływomierze bezinwazyjne przenośne

! ExactSonic - najwyższa półka [1]
ALFINE-PF220 [1]
ALFINE-PF330 z rejestracją [1]
ZDI-RWI [1]

3.5 Przepływomierze bezinwazyjne
w monitoringu GSM / GPRS sieci wodociągowej

ZDI-500-GSM [1]

3.6 Przepływomierze bezinwazyjne do cieczy "trudnych" i ścieków (Doppler)

NOWOŚĆ ALFINE-FlowPulse [1]
NOWOŚĆ ALFINE-PFD550 [1]
NOWOŚĆ ALFINE-UFD5000 [1]
CompuFlow [1]

4 Pomiary mało inwazyjne: biogaz, powietrze, gazy, woda i ciecze

! flowtherm NT Multitalent [1]
FA - turbinkowe - powietrze, gazy, woda, ciecze [1]
TA - termiczne / masowe - powietrze, gazy [1]
VA - wirowe (vortex) - biogaz, powietrze, gazy [1]
VAR TwinPipe - powietrze w kopalniach, tunelach [1]

5 Analityka mokra

Chlor, dwutlenek chloru, ozon [1]
Gęstość, stężenie, koncentracja - SONOCON [1]
Pomiar pH [1]
Przewodność właściwa [1]
Stężenie / koncentracja [3]

6 Pomiar i rejestracja poziomu wody i ścieków

1a
GROM Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów

 »  1a1 __ GROM K
ultradźwiękowy, z przelewem Palmera-Bowlusa - ścieki, wody opadowe i inne


Specyfikacja produktu:


Zestaw pomiarowy "GROM K"

GROM Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów
to znak firmowy ALFINE-TIM

"GROM K" jest ultradźwiękowym zestawem pomiarowym z przelewem Palmera-Bowlusa.

"GROM K" jest przeznaczony do stosowania w instalacjach grawitacyjnych, do rozliczeniowego i kontrolnego opomiarowania:

 • wód opadowych, wód roztopowych, wód popłucznych i innych
 • ścieków oczyszczonych i nieoczyszczonych.

„GROM K” jest dostarczany w wykonaniu "PLUG & PLAY" a więc ...

 • Wystarczy zamontować i włączyć zasilanie => pomiary rozpoczynają się natychmiast!
 • Po zainstalowaniu na obiekcie nie jest potrzebna kalibracja ani ustawianie zera!
 • Nie są potrzebne specjalne kwalifikacje!

zestaw pomiarowy GROM K
stanowisko serwisowo - badawcze 1

stanowisko serwisowo - badawcze 2

Wyróżniające cechy jakich należy oczekiwać od ściekomierza / wodomierza / ściekomierza rozliczeniowego:

 1. Blokada możliwości zmiany wskazań i stanu licznika z klawiatury licznika na miejscu instalacji oraz opcjonalnie przez wykorzystanie oprogramowania transmisji cyfrowej np. GPRS.
  Dotyczy to również czynności ZEROWANIA na miejscu instalacji. Ta właściwość zawsze była pod nadzorem Urzędów Miar i towarzyszyła zarówno ściekomierzem / wodomierzom jak i licznikom cieczy innych niż woda.
  Stosowane w przeszłości liczniki ścieków podlegały prawnej kontroli metrologicznej jako „liczniki cieczy w kanałach otwartych” i plombowano specjalny przełącznik wewnątrz liczydła aby zablokować możliwość zmiany nastaw z poziomu klawiatury.
  Rzecz w tym, że w liczniku rozliczeniowym nie dopuszcza się żadnej możliwości zmiany charakterystyki pomiarowej poprzez jakiekolwiek działanie nie pozostawiające śladów ingerencji w wynik pomiaru.
  Jak dotąd ściekomierze nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej a zatem kwestię stosownych zabezpieczeń ustalają rozliczające się strony i zapisują je w umowie cywilno-prawnej.
  • Aktualnie, z uwagi na dwukierunkową transmisję GPRS, możliwa byłaby zdalna zmiana nastaw a więc oprogramowanie zdalnej rejestracji winno spełniać warunek „TYLKO do ODCZYTU”, tj. rozliczające się strony mogą wyłącznie odczytywać wskazania lokalne ściekomierza i wyniki zarejestrowane na serwerze.
 2. Dostarczany ściekomierz jest wzorcowany na profesjonalnym stanowisku firmy ALFINE-TIM, jest dostarczany wraz z odcinkiem napływu/wypływu i wystarczy aby został zamontowany poziomo z zachowaniem swobodnego wypływu co jest łatwe do spełnienia przez każdego wykonawcę.
  • Stosowne wytyczne klient otrzymuje bezpłatnie już na etapie projektu.
  • Należy zaakcentować, że ewentualne spiętrzenie poziomu ścieków spowoduje wzrost wskazania i na pewno „ściekodawca” nie skorzysta z tego sposobu wpływania na stan licznika ściekomierza.
 3. Po zainstalowaniu i włączeniu zasilania ściekomierz mierzy poprawnie i natychmiast pokazuje przepływ, poziom wypełnienia, zasilanie oraz stan licznika a także natychmiast gromadzi dane do wysyłki na nowoczesny i bezpieczny serwer do rejestracji i monitoringu.
 4. Wizualizacja danych ściekomierza „GROM K”, jest oprogramowana profesjonalnie a dane zarejestrowane na serwerze są dostępne (po zalogowaniu), z każdej przeglądarki internetowej „TYLKO do ODCZYTU”!
  Zapewniona jest możliwość eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego oraz wydruki danych pomiarowych.
 5. Zestaw „GROM K” nie traci dokładności po zdemontowaniu a zatem może być w dowolnym czasie zdemontowany i ponownie sprawdzony NA MOKRO na stanowisku firmy ALFINE-TIM lub podobnym.

Ściekomierz „GROM K” jest wyróżniającym się urządzeniem, które spełnia wymogi stawiane urządzeniom rozliczeniowym.


Każdy zestaw pomiarowy "GROM K" jest dostarczany z Imiennym Protokołem Sprawdzenia z wydrukiem błędów. W procesie produkcji i sprawdzania na mokro są wykorzystywane stanowiska z wzorcowymi przepływomierzami elektromagnetycznymi, wchodzące w skład bogatego własnego oprzyrządowania narzędziowego firmy ALFINE-TIM.

"GROM K" posiada szereg wyróżniających właściwości:

 • niski koszt
 • NIE WYMAGA KALIBRACJI NA OBIEKCIE
 • innowacyjna konstrukcja kompaktowa umożliwia zachowanie właściwości metrologicznych po zainstalowaniu
 • łatwa instalacja w studzienkach pomiarowych, niskie koszty budowlane
 • zdalny monitoring, który umożliwia stały podgląd sytuacji na obiekcie (24/7) i zapewnia:
  • odczyty lokalne
  • odczyty z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie 24/7 - danych pomiarowych aktualnych i archiwalnych, w postaci tabelarycznej i graficznej, z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, po zalogowaniu na dedykowanej stronie www, poprzez standardową przeglądarkę (nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie)
  • rejestracja danych pomiarowych na serwerze firmy "ALFINE-TIM", możliwość tworzenia bilansów, zestawień i raportów, eksport danych do arkusza kalkulacyjnego oraz wydruki danych pomiarowych
  • powiadamianie SMS o wystąpieniu sytuacji alarmowych umożliwia szybką reakcję serwisową
 • zasilanie sieciowe lub system autonomicznego ekologicznego zasilania EKO-POWER daje
  możliwość pracy w miejscach odległych, gdzie nie ma zasilania z sieci
 • instalacja w rurociągach o średnicach od DN 110 wzwyż, szeroki zakres pomiarowy,
  już od ok. 0.1 m3/h (0.03 l/s)
 • Imienne Świadectwo sprawdzenia na mokro z wydrukiem błędów uwzględnia przewidywane wartości przepływu występujące w miejscu pomiaru, dzięki czemu zapewniona jest mierzalność nawet bardzo małych przepływów
 • opcja: wykonanie szczelne IP 68 i możliwość zabezpieczenia przed ingerencją w wynik pomiaru bez wiedzy rozliczających się stron - to dodatkowy atut.

GROM K szafka przy studni pomiarowej GROM K - szafka pomiarowa

Formularz doboru

Dostępne jest bezpłatne opracowanie "GROM K Przewodnik dla Projektantów i Inwestorów"

W zadaniach rynkowych kierujemy się zasadą: "Lepiej zapobiegać niż gasić".
W związku z powyższym zapewniamy:

 • bezpłatne konsultacje na etapie projektu oraz autoryzację projektów
 • bezpłatne konsultacje na etapie budowy.

W przypadku zainteresowania => prosimy o kontakt.

Uwaga:
Firma "ALFINE-TIM" oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe.Kategorie: zwężka, przelew, pomiar, opomiarowanie rozliczeniowe, rozliczenie wody i ścieków, deszczówka, opomiarowanie deszczówki, wody opadowe, wody roztopowe, przepływ ścieków, ścieki bytowe, ścieki komunalne, deszczówka, przepływ deszczówki, przepływ wody deszczowej, wody roztopowe, zdalny monitoring, rejestracja danych pomiarowych, monitoring

Copyright © 2003-2012 "ALFINE-TIM". Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie nazwy i znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Informacje podane na stronach firmy "ALFINE-TIM" mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty komercyjnej
w rozumieniu prawa cywilnego.