Strona główna

Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"

(Galileo Galilei)

» formularz zgłoszeniowy
E-mail
Kontakt z działem:
serwis@alfine.pl
Lista usług


Stanowisko badawczo - produkcyjne

Mamy to co jest najważniejsze czyli stosowne stanowisko badawczo - produkcyjne do specjalistycznych badań przepływomierzy / liczników cieczy płynących pełnym przekrojem lub grawitacyjnie - otwartym kanałem. Stanowisko to jest w ciągłej rozbudowie dzięki czemu staje się coraz bardziej uniwersalne także na bardzo urozmaicone i indywidualne przypadki.
Aktualne możliwości są oparte o dwie pompy o płynnej regulacji wydajności oraz o płynną regulację spiętrzenia/podtopienia w przypadku badania/skalowania liczników grawitacyjnych.Rozpiętość uzyskiwanych prędkości wody, płynącej pełnym przekrojem, wynosi od 0,002 do 10 m/s. Małe prędkości przepływu wody stosujemy do ustalania progu rozruchu przepływomierza. Parametr ten jest podstawą do oceny przydatności testowanego egzemplarza nie tylko do standardowego monitorowania sieci WOD-KAN przy prędkościach od ok.0,02-0,05 m/s. Istotą badania jest objęcie sprawdzeniem prędkości znacznie mniejszych np. 0,001-0,005 m/s czyli pod kątem przydatności do wykrywania wycieków.

Do takich zadań, ze względów ekonomicznych, najbardziej wskazane są przepływomierze zwane INSERTION/INLINE/SZTYCOWE/PALCOWE/HOT-TAP, które można wmontować w rurociąg pod ciśnieniem a później bez problemu pod ciśnieniem serwisować lub wymienić. Do chwili obecnej zbadaliśmy kilka wybranych modeli takich przepływomierzy. Badaniami możemy objąć np. porównawczo 2 przepływomierze (lub więcej) równocześnie.

Prezentowane stanowisko do badań przepływomierzy pracuje w układzie zamkniętym a zatem badania mogą trwać dłuższy lub uzgodniony czas. Jest to szczególnie przydatne w przypadku kompleksowego sprawdzania czyli nie tylko weryfikacji sprawności pomiarowej, dokładności i oprogramowania nastaw lecz także sygnałów wykorzystywanych w automatyce sterowaniu czy monitoringu takich jak wyjście prądowe, alarmy, detektory pustej rury, wyjścia impulsowe, komunikacja cyfrowa itd...
Na tego rodzaju badania mamy ten pierwszy argument >>> jesteśmy w tym kierunku wykształceni i wyspecjalizowani.

Na bazie powyższego oferujemy
Sprawdzenie na mokro przepływomierzy w zakresie podanym w wypełnionym ZGŁOSZENIU.
Przeglądy i remonty ze sprawdzeniem na mokro z wydrukiem błędów pomiarowych.

W siedzibie firmy (medium płynace = woda):
Przepływomierze mediów płynących pełnym przekrojem:
- elektromagnetyczne: do DN 200 (opcja DN 250 i DN 300),
- inne: VORTEX, SWIRL, TURBINKOWE.
Przepływomierze wpustowe (INSERTION/INLINE/SZTYCHOWE:
- elektromagnetyczne, turbinkowe, termiczne, Vortex, Doppler
Przepływomierze nieinwazyjne: Ultradźwiękowe/Dopplerowskie
Liczniki do cieczy w kanałach (przepływ swobodny rurociągiem wypełnionym częściowo): elektromagnetyczne liczniki ścieków (remont ze sprawdzeniem na mokro),
Liczniki ścieków oparte o przelewy miernicze/zwężki pomiarowe z przyłączami okrągłymi np. Palmer-Bowlus, inne np. dopplerowskie (kontakt z ALFINE).

Standardowe warunki pomiarowe:
Medium wzorcowe = woda o temp. otoczenia
Odcinek prostego napływu - ok. 3m
Zabudowa - pozioma
Maks. średnica przyłącza - DN 300
Maks. przepływ - 140 m3/h
Spiętrzenie na wypływie / bez spiętrzenia
Opcja: z regulowanym spiętrzeniem (kontakt z ALFINE)
Algorytm sprawdzenia/ przebiegu badania (do uzgodnienia)Copyright © 2003-2012 "ALFINE-TIM". Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie nazwy i znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Informacje podane na stronach firmy "ALFINE-TIM" mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty komercyjnej
w rozumieniu prawa cywilnego.