Strona główna

Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"

(Galileo Galilei)

» formularz zgłoszeniowy
E-mail
Kontakt z działem:
serwis@alfine.pl
Lista usług


Usługi wyjazdowe

Naszą specjalnością jest diagnozowanie przyrządów pomiarowych u klienta, pomiary i bilansowanie przepływów wody, ścieków oraz cieczy innych niż woda. Świadczymy usługi pomiarowe zarówno na instalacjach ciśnieniowych z przepływem pełnym przekrojem jak i w kanałach otwartych i w trybie mieszanym.
Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszej aparatury pomiarowej mamy możliwość wykonywania precyzyjnych pomiarów w jednym punkcie lub równoczesnych pomiarów w kilku punktach instalacji.
Pomiary mogą być realizowane jako jednorazowa diagnoza lub z rejestracją w uzgodnionym przedziale czasu. Naszym standardem jest rejestracja wartości mierzonej wraz ze stemplem czasowym dla każdej próbki (Data/godzina/minuta/sekunda).Mamy niezbędne doświadczenie w różnego typu aplikacjach:
- Pomiar przepływu cieczy + pomiar ciśnienia + pomiar temp. + inna wielkość np. energia elektryczna pompy.
- Pomiar przepływu powietrza + ciśnienie + temp. + inna wielkość np. energia elektr. sprężarki.
- Pomiary wielkości fizykochemicznych: mętność, zawiesina, przewodność, zawartość tlenu, inne.Wykonujemy jednorazowe lub w uzgodnionym przedziale czasu w jednym lub kilku punktach równocześnie - z rejestracją albo z transferem GPRS na serwer ALFINE-TIM.

UWAGA: Nasz standard - Stosujemy zawsze urządzenia wiarygodne, sprawdzone na mokro przed ich zastosowaniem.


PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Przepompownia ścieków Poznań Garbary - pomiary przepływu wykonane na rurociągu DN1200 mm. Pomiaru dokonano wykorzystując przepływomierze ultradźwiękowy Compu-Flow bazujący na efekcie Dopplera.
Uruchomienie przepompowni ścieków w okolicach Nowego Tomyśla. Badanie wydajności pomp bezinwazyjnymi przepływomierzami ultradźwiękowymi firmy Ultraflux.
Cukrownia Chełmża - Diagnoza przepływomierza elektromagnetycznego MAG-XM, DN200. Użytkownik podejrzewał zaniżanie wskazań. Podłączenie profesjonalnego symulatora przepływu Fischer & Porter do elektroniki przepływomierza oraz zamontowanie bezinwazyjnego przepływomierza ultradźwiękowego na rurociągu w celu porównania wskazań rozwiało wszelkie wątpliwości.
Copyright © 2003-2012 "ALFINE-TIM". Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie nazwy i znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Informacje podane na stronach firmy "ALFINE-TIM" mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty komercyjnej
w rozumieniu prawa cywilnego.